Gymnastiek Diverse links

KNGU
DSC afdeling gymnastiek is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Zij ondersteunen Clubs en Sporters. Neem eens een kijkje op www.kngu.nl en lees alles over turnen en dans en wat de Gymnastiekunie nog meer te bieden heeft.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Hoewel wij 100% vertrouwen hebben in het correct functioneren van onze leiding, zien wij het als onze plicht u te informeren over het bestaan van een vertrouwenscontactpersoon van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de hulplijn van het NOC NSF. Indien er zich incidenten voordoen, die u niet met de leiding of het bestuur kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNGU via; www.kngu.nl/bond/beleid/hulplijn-intimidatie
Hier vindt u alle informatie.
Natuurlijk blijven wij als bestuur het aanspreekpunt voor vragen en problemen.

Lidmaatschap Gym

Vakantierooster


Facebook: https://nl-nl.facebook.com/DSC-gymnastiekjazz-969385179760485/