Ledenadministratie

De ledenadministratie van DSC Afd. Gymnastiek wordt verzorgd door Meryem Janse. Voor vragen en opmerkingen over het lidmaatschap of de contributie kunt u bellen naar 06-83691760 of mailen naar: lidmaatschap.dscgym@gmail.com

Aanmelden
Voor onze lessen kan door het inschrijfformulier online in te vullen of door een inschrijfformulier te vragen aan en ook weer in te leveren bij de betreffende leiding in de zaal.

Hier vindt u het Inschrijfformulier.

Contributie inning:
Onze contributie wordt aan het begin van elk nieuw kwartaal geïnd.

Bondscontributie KNGU:
DSC Afd. Gymnastiek is lid van de KNGU. Al onze leden zijn hiervoor bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag wordt ook vier keer per jaar bij u in rekening gebracht tezamen met de verenigingscontributie.

Opzeggingen:
Opzeggen kan 4x per jaar, uiterlijk op de laatste dag van elk kwartaal. Het opzeggen moet bij de ledenadministratie gebeuren via: lidmaatschap.dscgym@gmail.com.