Ledenadministratie

De ledenadministratie van DSC Afd. Gymnastiek wordt verzorgd door Tamara Dijkstra. Voor vragen en opmerkingen over het lidmaatschap of de contributie kunt u bellen naar 06-11220335 of mailen naar: lidmaatschap.dscgym@gmail.com

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor onze lessen door het inschrijfformulier online in te vullen. Aanmelden voor de selectie op vrijdag is niet mogelijk via het formulier, omdat er eerst een selectie moet plaatsvinden. Is uw kind toegelaten tot de selectie, mail dan naar lidmaatschap.dscgym@gmail.com om uw kind aan te melden voor de selectietraining. Voor eventuele vragen kunt u daar ook terecht.

Hier vindt u het Inschrijfformulier.

Contributie inning:
Onze contributie wordt aan het begin van elk nieuw kwartaal geïnd.

Bondscontributie KNGU:
DSC Afd. Gymnastiek is lid van de KNGU. Al onze leden zijn hiervoor bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag wordt ook vier keer per jaar bij u in rekening gebracht tezamen met de verenigingscontributie.

Opzeggingen:
Opzeggen kan 4x per jaar, uiterlijk op de laatste dag van elk kwartaal. Het opzeggen moet bij de ledenadministratie gebeuren via: lidmaatschap.dscgym@gmail.com.