Lidmaatschap Gym
  Velden met een (*) zijn verplicht.

  Man
  Vrouw
  Geboorte datum (*)
  (dd-mm-jjjj)


  Deelname aan les (*) Gym
  Jazzdance
  Pilates
  Springgroep
  Selectie turnen
  dag:
  tijdstip:  Wij kunnen uw hulp voor een aantal activiteiten goed gebruiken.
  Wilt u aangeven waarmee u de vereniging kunt helpen?>
  Geen interesse
  Clubkampioenschappen
  Andere activiteiten
  Uitvoering (1x per 2 jaar)
  Collecte Jantje Beton
  Bestuursfunctie


  Het kan zijn dat er foto's gemaakt worden waar u of uw kind op staat.
  Deze foto's worden bijv. gemaakt tijdens de les, wedstrijden of uitvoering.
  Wij willen deze foto's soms gebruiken voor publicatie in bijv. de Gymfo.
  Indien u er bezwaar tegen heeft dat deze foto's gepubliceerd worden, kunt u dat hier kenbaar maken.

  Ik heb geenwel bezwaar tegen publicatie van foto's gemaakt tijdens de les, wedstrijd, uitvoering.
  Ik heb geenwel bezwaar tegen het ontvangen van de nieuwsbrief.


  De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal geïncasseerd.
  Hierbij machtig ik DSC afdeling gymnastiek 4X per jaar de contributie via een automatische incasso van mijn rekening af te schrijven.

  • de ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy(zie website DSC)
  • informatie en opzeggen per e-mail bij lidmaatschap.dscgym@gmail.com
  • opzeggen kan 4x per jaar, uiterlijk op de laatste dag van ieder kwartaal.
  • voor meer informatie: www.dscdiepenveen.nl