Vertrouwenspersoon

Hoewel wij 100% vertrouwen hebben in het correct functioneren van onze leiding, zien wij het als onze plicht u te informeren over het bestaan van een vertrouwenscontactpersoon.

Indien er zich incidenten voordoen, die u niet met de leiding of het bestuur kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met:

Persoone-mailadresTelefoon
Meryem Jansemeryem.janse@gmail.com06-83691760
Krista Hollanderkrista.stampelkamp@gmail.com06-54294311

Of via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de hulplijn van het NOC NSF van de KNGU via http://www.kngu.nl/bond/beleid/hulplijn-intimidatie

Natuurlijk blijven wij als bestuur het aanspreekpunt voor vragen en problemen.