Stichting leergeld

Stichting Leergeld Deventer
Indien een gezin minder draagkrachtig is kan bij Stichting Leergeld Deventer een bijdrage voor de contributie worden aangevraagd.

Voor meer informatie kijk eens op de website www.leergelddeventer.nl.
Contactgegevens: (0570) 67 25 99 / info@leergelddeventer.nl

De ontvangen cheque van de Stichting Leergeld kunt u inleveren bij de leiding van de betreffende les.