Proeflessen Gym.

Om te kijken of de betreffende les ook iets voor u of uw kind is, mag er altijd eerst gebruik gemaakt worden van 3 proeflessen. Deze proeflessen zijn gratis. Daarna kunt u in de zaal bij de leiding van de betreffende les melden dat u of uw kind lid wil worden.