Contributie gym.

De hoogte van de contributie treft u aan onder de button: Contributieoverzicht gym.

De betaling van de contributie geschiedt voorafgaand elk nieuw kwartaal d.m.v. een automatische incasso.